Startside Baggrund Foredrag Kilder

 

Startside

Her er et uddrag af de kilder og den litteratur, der er benyttet til bogen "Rødder i nord og syd":

Anvendt materiale

Personlige arkiver og interviews:

”Ansøgning om eget afgifts- og repartitationsfond” på vegne af Jacobhavns fiskere, den 12. Maj 1913.

Bent og Christian Leonards Rübner-Petersens slægtsnotater over familien Rübner-Petersen (telefoniske samtaler).  

Brev fra Bente Vig, Dr. Kalmars oldebarn.  

Breve og fotografier fra Dansk Vestindien og Grønland.

Departementschef Andreas Fr. Asmussens og hustru Agnese Jensines privatarkiv, nr. 5060, Rigsarkivet.  

Elisabeth Bauditz, født Carlsen. Privatarkiv nr. 6841, Rigsarkivet.

Folketællinger, diverse, Rigsarkivet.  

Forslag til lov om Udgifter til afvikling af forholdet til St. Croix, St. Thomas og St. Jan, den 31. juli 1917.

Gæstebog, Ibsker Præstegaard (1922-1947).

Interview med Claus Bornemann, tidligere ansat i Ministeriet for Grønland. 

Interview med Ejnar og Anna Mette Olsens datter Ellen Gjedde Reinbach (født den 23. marts 1918).  

Interview med Frederiks og Malianguaq Lynges datter Julie Lynge Olsen.

Interview med Frederiks og Malianguaq Lynges datter Kathrine Dibbern Pedersen.

Interview med Kirsten Rasmussen, datter af forpagterparret på Ibsker præstegård Magnus og Jenny Rasmussen.

Justesen, Ole, Københavns Universitet, diverse materialer over ”Slaveri og slavehandel i Afrika”.

Kirkebøger, Herlufmagle sogn, Rigsarkivet.

Kirkebøger, Frederiksberg, arkivalieronline.  

Kirkeministeriet arkiv nr. 3277, journal nr. 3-S-1100.1, nr. 3-S-1100.II, nr. 3-S-1100.4.

Koloniernes Centralbestyrelse, gruppesager, nr. 953, nr. 1546-1913 Einar Olsen.

Koloniernes Centralbestyrelse, gruppesager, nr. 924, kirke og skole.

Koloniernes Centralbestyrelse, ”Kvartalsrapporter 1912- 1917” over ”Registrerede fødte på St. Croix”.

Koloniernes Centralbestyrelse, ”Regulativ for den residerende kapellan for de evangelisk lutherske menigheder på St. Croix”, 15. februar 1909.

Koloniernes Centralbestyrelse, nr. 1175, Vestindiske kopibøger  januar - oktober 1916.

Koloniernes Centralbestyrelse, Udførsel af St. Croix’ hovedprodukter, Rapport for december måned 1913.  

Lars Christian Helweg-Larsens privatarkiv nr. 5604, Rigsarkivet.

N. O. Christensens arkiv, Arktisk Institut.

Olaf Rübner-Petersens privatarkiv, Rigsarkivet.  

Pastor Ejnar V. K. T. Olsens Dagbog og Protokolbog.

Per Helweg-Larsens privatarkiv. Nr. 6688, Rigsarkivet.  

Sisse Bohns slægtsnotater over familien Rübner-Petersen.  

Vilhelm Olaf Gjedde Olsens dagbogsnotater 1949-51. (Som udsendt under Grønlandsstyrelsen)

Vilhelm Olaf Gjedde Olsens Rejsedagbog, sommeren 1961. (Som udsendt under Ministeriet for Grønland, Grønlands Tekniske Organisation (GTO).

 

Litteratur og hjemmesider

 

Aarbog for Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitet, Årgange 1898-1907.  

Adler-Lund, Th.: ”Danmark og negrene”, Nakskov, 15. september 1916.  

Admiral Henri Konows erindringer, Bind I og II, ved Tage Kaarsted, Århus, 1966.  

Afvikling af Grønlands kolonistatus 1945-54. En historisk udredning, Dansk institut for internationale studier marts 2007.

Andersen, Marianne Krogh: Grønland mægtig og afmægtig, København 2008.

Bach-Nielsen, Carsten: ”Da det frivillige Danmark var i Vestindien”, Kristeligt Dagblad, den 9. marts 2005.

Beretning fra undersøgelsesudvalget vedrørende Grønlandsskibet ”Hans Hedtoft”, Statens trykningskontor, 1959. 

Beretninger vedrørende Grønland, nr. 2, 1957: ”Grønlands Landsråds forhandlinger 1957”, Godthåb, 1957.

Beretninger vedrørende Grønland, nr. 2 a, 1964: ”Grønlands Landsråds forhandlinger 1964. Ekstraordinær samling marts 1964”, Godthåb, 1964.

Bjøl, Erling, Lidin, Oluf G. og Malmqvist, Göran: Imperialismens tidsalder, Politikens verdenshistorie bind 16, København 1986.

Bogen om Grønland, fortid, nutid og fremtid, (red.): Jørgen Petersen og Erik Staffeldt, København 1978.  

Bornholms Avis og Amtstidende, april 1947.

Bornemann, Claus: ”Teorioverførsel eller mytedannelse?”, Tidsskriftet Politica, Bind 12 (1980) 4.

Bro, Henning: Grønland. Kilder til en dansk kolonihistorie, Det grønlandske Selskab, København 1993.

Bro-Jørgensen, J. O.: Dansk Vestindien indtil 1755. Kolonisation og kompagnistyre, Vore gamle tropekolonier, Bind 1-4, Forlaget Fremad, 1966. 

Brun, Eske: Mit grønlandsliv. Erindringer, København 1985.

Cornelins, Victor: From St. Croix to Nakskov, 1985. (Anden del af Frieslebens bog), Forlaget ACER, 2002.  

Dalberg, C. A. S.  og Plum, P. M.: Metropolitanskolen gennem 700 år, Gyldendal 1916.  

Dansk Biografisk Leksikon.  

Dansk vestindisk selskabs medlemsblade, diverse årgange.  

Dansk vestindisk samfunds skrifter IV Udtalelser af politikere: af Venstre, Det radikale Venstre og Socialdemokratiet om Den vestindiske sag, København 1916.  

”De danske slaver”, temanummer af Kontakt, nr. 6, 1995-96.  

Folketingstidende, diverse årgange.

Den vestindiske kirkesag, diverse årgange.

Det Grønlandske Selskabs Aarsskrift 1939, København 1939.

Falk-Jensen, A. og Hjorth-Nielsen, H.: Candidati og examinati juris 1736-1936, København 1957.

Fleischer,Jørgen: Forvandlingens år. Grønland fra koloni til landsdel, Forlaget Atuakkiorfik, Nuuk 1996.

”Forskning på dansk”, En kommentar til DIIS udredning: Afvikling af Grønlands kolonistatus 1945-54. En historisk udredning. Af Lars-Emil Johansen, Kuupik Kleist og Høgni Høydal, den 7. marts 2007, www.historie-nu.dk  

’Fremtiden’, politisk ugeblad udgivet af den radikale ungdoms landsforbund. Nr. 15 den 14. april 1916, artikel af Fru Ingeborg Hiort-Lorentzen om ”Strejken på Sct. Croix”.

Friesleben, Birgit: The boy of St. Croix , Forlaget ACER, 2002.

Gad Finn: Grønlands historie Bind I-III, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1967,1969, 1976.

Gam Mikael: Én gang Grønland – altid Grønland, Forlaget Fremad 1972.

Gilberg, Aage: Verdens nordligste læge, Steen Hasselbalchs Forlag, 4. oplag 1950.

Gronemann, Signe Trolle og Vindberg, Rikke: I Orkanens øje. Beretninger fra Orlogsskibets

Valkyriens togt til Dansk Vestindien 1915-1917, Dansk Vestindisk Selskab, Povl Kristensens Forlag, 2005.

Grønlandsforskning. Historie og perspektiver, redigeret af Kirsten Thisted, 2005, Det grønlandske selskabs skrifter XXXVIII, Udgivet i forbindelse med 100 året for Det grønlandske Selskab.

Grønlandsudvalget af 1960: Betænkning fra Grønlandsudvalget, Betænkning nr. 364, 1964.

Grønlandsudvalget af 1960: Ny undersøgelser om indkomst og næring i Grønland, I. Grønlændernes indkomster 1960, II. De private handels- og håndværksvirksomheder i 1960, Dokument nr. 16, marts 1962.

Gundel, Peter: Jeg danser af glæde. Dagbogsbreve 1923-1930, ved Gudrun Tølbøll, Det grønlandske Selskab, København 2004.  

Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie, Bind 11 og 12, København 1990.  

Hansen, Thorkild: Slavernes kyst, Gyldendal 1995. Udkommet første gang i 1967.

Hansen, Thorkild: Slavernes skibe, (første udgivelsesår 1968), 3. udgave 1987, Gyldendal.

Hansen, Thorkild: Slavernes Øer, Gyldendal 1996. (Første udgivelsesår 1970).  

Henningsen, Henning: Dansk Vestindien i gamle billeder, København 1967.

Helweg-Larsen, Niels: Forsvundne tider. En borgerlig familiekrønike i tekst og billeder, Greens forlag 2005.  

Helweg-Larsen, Sophie: Sollyse minder fra troperne, som var danske, København 1940. 

Hertling, Knud: Grønlandske paradokser. Træk af Grønlands politiske udvikling fra 2. Verdenskrig til i dag, Fremads Fokusbøger 1977.

Holtved, Erik: ”William Thalbitzer 5. februar 1873-18. september 1958”, Geografisk Tidsskrift, Bind 57 (1958).

Hornby, Ove: Kolonierne i Vestindien, København 1980.  

http://hamiltonjackson.adr.dk/start.html

http://www.here.vi/USVI/History/David_Hamilton_Jackson/david_hamilton_jackson.ht

Hvidt, Kristian: Edvard Brandes. Portræt af en radikal blæksprutte, København 1987.

Højlund, Niels: Krise uden alternativ. En analyse af dansk grønlandsdebat, København 1972. 

Indbydelsesskrift til de offentlige eksaminer i Metropolitanskolen i juni-juli 1899.

Jakobsen, Birgitte; Pedersen, Birgit Kleist; Langgård, Karen og Rygaard, Jette: Grønlænder og global – grønlandsk sprog litteratur og medier i 25 året for Hjemmestyrets indførelse, Ilisimatuusarfik 2004. 

Jessen, Franz v.: Mit livs egne, hændelser, mennesker, København 1943-1946, Bind 1.

Juul, Søren: Reformer eller salg? En undersøgelse af relationerne mellem de social-økonomiske

forhold i Dansk-Vestindien og beslutningen om salget til U.S.A. 1914-1916. Historiespeciale,

Institut for økonomisk historie, 1978.

Jørgen Brønlund. Optegnelser fra en ekspedition 1902-1904, Det grønlandske Selskabs skrifter XXXV, København 2002.

Jørgensen, Andreas: ”Et dansk imperialistisk eksperiment. Plantageselskabet ’Dansk-Vestindien’”, Erhvervshistorisk Årbog 5-6, 1953-54, Århus 1953, Meddelelser fra Erhvervsarkivet V, pp. 52-99.

Kjær, N. A.: 25 år i Vestindien. Fra firsernes og halvfemsernes St. Thomas, København 1934.

Koch, Palle (red.): Grønland, København 1975. 

Koloniernes Centralbestyrelse, (Arkivaliebibliografi), Rigsarkivet, 1975.  

Kongelig hof- og statskalender, diverse år.  

Konseilspræsident C. Th. Zahles dagbøger 1914-1917, ved Tage Kaarsted, Århus 1974.

Larsen, Astrid: Ataataga Min far Augustinus Lynge – samt mine egne erindringer, Forlaget Atuagkat, 2000. 

Larsen, Kay: Dansk Vestindien 1666-1917, København 1928.

Larsen, Kay: Guvernører residenter, kommandanter og chefer samt enkelte andre fremtrædende personer i de tidligere danske tropekolonier, København 1940.

Larsen, Leif Caludan, m.fl: Danskernes slaver. Kolonisation og slavehandel ca. 1650-1850, Forlaget Pantheon, 2003.

Lawaetz, Erik. J.: St. Croix 500 Years. Pre-Columbus to 1990, Herning 1991.

Lawaetz, Erik. J.: Emancipation. The Virgin Islands of the United States celebrates its 150 Anniversary 1848 july 3 1998, Herning 1998.

Lawaetz, H. : Billeder fra Dansk-Vestindien, København 1910, Diakonissestiftelsens Depot Forlag.  

Lawson-Haith, Juanita  and Ellis, Susan: It all began with Children. The first Century of Queen Louise Home and Lutheran Social Services of The Virgin Islands 1904 to 2004, Lutheran Social Services of The Virgin Islands, Frederiksted, USA.

Lidegaard, Mads: Grønlands historie, København 1962.

Lidegaard, Mads: Ligestilling uden lighed. En oversigt over det statsretlige forhold mellem Grønland og Danmark, København 1973.

Lynge, Hans: Grønlands indre liv. Erindringer fra barndomsårene, Det Grønlandske Forlag 1981.

Meddelelser om Den grønlandske Kirkesag, nr. 1-20, 1906-1911.

Meddelelser om Den grønlandske Kirkesag, nr. 21-52, 1911-1927.

Mentze, Ernst: Dansk Vestindien, Carit Andersens Forlag.

Mikkelsen, Hanne Guldborg: Inuit og den lange vej. Grønlands historie, København 1998.

Munch, P.: Erindringer 1914-1918. Under den første verdenskrig, København 1961.

Nielsen, Per: ”Opfattelser af race og klasse i Dansk Vestindien”, Nationalmuseets arbejdsmark, 2004, København 2004.  

Nørregaard, Georg: Dansk Vestindien 1880-1917. Reformforsøg og salgsforhandlinger, Vore gamle tropekolonier, Bind 1-4, Forlaget Fremad, 1966. 

Oldendow, Knud: Grønland. Folk og land i vore dage, København 1936.

Olsen, Tupaarnaq Rosing: I skyggen af kajakkerne. Grønlands politiske historie 1939-79, Forlaget Atuagkat, 2005.

Qúpersimân, Georg: Min eskimoiske fortid – en østgrønlandsk åndemaners erindringer. Redigeret af Otto Sandgreen, Det Grønlandske Forlag 1982.

Rigsdagen: Betænkning angiven af den i henhold til lov nr. 294 af 30. september 1916 nedsatte Rigsdagskommission angående de Dansk Vestindiske Øer, København 1916.  

Rosendahl, Ph.: Anekdoter, udgivet i anledning af Grønlands Tekniske Organisations 25 årsjubilæum. Redigeret af Gunner Rosendahl. (1976)

Rosendahl, Ph.: Grønlandsanekdoter og fornøjelige erindringer, nedskrevet af Nordgrønlands tidligere landsfoged.

Rosing, Frederik Peter: Jonathan Motzfeldt. Bygdedreng, præsten, landsfaderen og statsmanden, København 2008.

Rübner-Petersen, Jørn: Dansk Vestindien Billedalbum 1, Århus 1986.

Schultz: Danmarks historie, Bind V og VI, København 1942.  

Skubbeltrang, Fridlev: Dansk Vestindien 1848-1880. Politiske brydninger og social uro, Vore gamle tropekolonier, Bind 1-4, Forlaget Fremad, 1966.

St. Croix Avis, (St. Croix Bulletin) årgang 1915-16 (red. John T. Quin).

Stauning, Thorvald: Min Grønlandsfærd, (fotografisk optryk af 1930-udgaven), Stenbjerg Forlag, 1999.

Svendsen, Viggo: Statens pris- og lønpolitik i Grønland efter 1950, Opgave til Københavns Unibersitet, september 1958. 

Sørensen, Aksel Kjær: Danmark-Grønland i det 20. Århundrede, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, 1983.

Teglbjærg, Kirsten: ”Kalâliussuseq” Det at være grønlænder – identitet og etnisk bevidsthed. En traditionalist og en modernist, hovedfagsspeciale, Institut for eskimologi, Københavns Universitet, 1978.

The Herald,(red. David Hamilton Jackson) Christiansted: The United D.W.I. Printing Plant, årgang 1916.

Thuesen, Søren Thue: Fremad, opad, København 1988.

Thorsen, Svend: De danske ministerier 1901-1929, København 1977.

Tidsskriftet Grønland, udgivet af Det grønlandske Selskab, diverse årgange. 

Tidsskriftet “Kalâtdlit”, maj 1965, 23. årgang.  

Udkast til forslag til lov om udøvelse af erhverv i Grønland, udkast nr. 3. Ministeriet for Grønland, 10. oktober 1960.

Valgreen, Lisbeth: En analyse af de sprogpolitiske problemstillinger i det postkoloniale Grønland (1979-2003) – med særligt henblik på den enkeltsprogedes situation i forhold til den førte politik og samfundsdebat, Speciale, Afd. for Eskimologi og Arktiske Studier, KU, 2004.

Vibæk, Jens: Dansk Vestindien 1755-1848. Vestindiens storhedstid, Vore gamle tropekolonier, Bind 1-4, Forlaget Fremad, 1966.

Williams, Eric: From Columbus to Castro. The history of the Carribean 1492-1969, London 1978.  

www.orlogsmuseet.dk/sch/pro_tema8.htm

www.unesco.no/fredensborg/index.htm Internetside om slaveskibet Fredensborg.

West End News, Frederiksted, St. Croix, årgang 1915-16.

Tilbage til top