Startside Baggrund Foredrag Kilder

 

Startside
Sukker og slaver
Kulturhistorie
Vestindiske billeder

Hvad kælderen gemte

Nede i mine forældres kælder i rækkehuset i Lyngby nord for København lå gennem hele min barndom familiens materiale fra De vestindiske Øer. 

Materialet, der bestod af gulnede papirbilleder, store diasbilleder, breve, pjecer, bøger samt  dagbogsnotater, havde tilhørt min farfar Ejnar og min farmor Anna Mette, der for længst var døde og borte.

Efter min fars (Oles) død i 1995 ønskede min mor Julie at rydde op i kælderen, og hun spurgte mig, som uddannet historiker om jeg ikke kunne se på det efterladte materiale fra De vestindiske Øer, da hun værgede sig ved blot at smide det hele ud.

Det blev starten på en rejse tilbage til mine bedsteforældres tid på St. Croix, hvor de opholdt sig i årene 1912-16 op til salget af De vestindiske Øer den 31. marts 1917.

For at forstå tidsånden og omstændighederne for deres liv på tropekolonien forskede jeg gennem en årrække i Rigsarkivets arkivalier samt i private arkiver og læste historiske fremstillinger fra perioden. På denne hjemmeside kan du under Kilder se nærmere på den anvendte litteratur.

Ejnar kom tæt på den danske kolonihistorie, da han i forbindelse folkeafstemningen om salget af øerne i december 1916 blev indkaldt som vidne for den af Rigsdagen nedsatte Kommission. Ejnar skulle formidle sine indtryk fra sit arbejde i marken på St. Croix's midtland i sukkerplantagebæltet hvor han som residerende kapellan (hjælpepræst) deltog i opbygningen af en luthersk-evangelisk menighed. 

Danmark solgte som bekendt de Vestindiske Øer til USA for 25. mio. U.S. dollars og kappede derved båndene til et sort engelsktalende mindretal. 

Anderledes gik det med afviklingen af kolonisystemet på Grønland, der førte til at Grønland blev indlemmet som en del af Danmark ved grundlovsændringen i 1953. 

Min morfar Frederik Lynge, der var grønlænder og "kolonial undersåt" deltog aktivt i denne afviklingsproces under Nyordningen i 1950, hvor han var med til at føre grønlænderne ind i den moderne verden, så det grønlandske fangersamfund i løbet af en generation  på godt og ondt udviklede sig til en moderne fiskerination. 

Mine to bedsteforældrepar fra de to kolonier kom aldrig til at møde hinanden, men i næste generation nedbrød mine forældre den kolonihistoriske skranke og forenede gennem deres ægteskab en grønlandsk fangerslægt med en københavnsk embedsmandsfamilie. 

Grønland indlemmelse i Danmark ved grundlovsændringen i 1953, betød at båndene til den gamle koloni blev bevaret, og i mit barndomshjem spillede Grønland en stor rolle ikke mindst fordi min grønlandske mor Julie fastholdt en stærk kontakt til sit omfattende grønlandske netværk, hvorved hjemmet fungerede som et grønlandsk brohoved i Danmark. 

Derimod svandt familieminderne fra De vestindiske Øer langsomt ud i glemselens verden, men nu efter mere end 80 år er de atter bragt til live med "Rødder i nord og syd".

Følgende personer er omtalt i min bog:

Register

Abrahamsen, butiksejer, Christiansted, dansk-vestinder

Adamsen, direktør på plantagen Betlehem, dansk-vestinder

Alberta, udstillet pige, dansk-vestinder,

Althusser, fransk marxist

Anker, Peter, guvernør

Annie, diakonisse, asylet Frederiksted, dansk-vestinder

Arnakminik (lille kvinde), Marianne Skærbo, forfatterens legekammerat

Arthur, medlem af Ejnars menighed, dansk-vestinder

Asmussen, departementchef

Astrup, Eivind, nordmand

Balle, fru, gift med Knud Balle

Balle, Knud, dansk præst i Grønland

Bang, frk. , menighedssygeplejerske, dansk-vestinder

Barfod, Anna Mettes  forlovede

Bartels, pastor, dansk-vestinder

Bauditz, Elisabeth, Sophie Helweg-Larsens mor

Baumann, guvernementssekretær, dansk-vestinder

Bekmann, dansk-vestinder

Bell, Miss, medlem af Ejnars menighed, dansk-vestinder

Benedin, chauffør, dansk-vestinder

Bergh, pastor, St. Thomas, dansk-vestinder

Berg, Sigurd, indenrigsminister

Bertelsen, Alfred, læge, deltager i Den litterære Grønlandsekspedition

Bishop, Hans, dansk-vestinder

Bluhme, rigsdagsmand

Bough, R., Arbejderunionens forhandler, dansk-vestinder

Brandes, Edvard, finansminister

Brav, fagforeningsmand, dansk-vestinder

Brun, Eske, nordgrønlandsk landsfoged

Busch J., La Grange plantage, dansk-vestinder

Brønlund, Jørgen, deltager i Den litterære Grønlandsekspedition, grønlænder

Canton, Andreas, medlem af Ejnars menighed, dansk-vestinder

Caroline, diakonissesøster, dansk-vestinder

Chabert, fagforeningsmand, dansk-vestinder

Charly, landarbejder, dansk-vestinder

Chemnitz, Jens, Seminariet i Godthåb, spiller heks i Fyrtøjet, grønlænder

Christensen, I. C., rigsdagsmand

Christensen, Mads, militærnægter i den grønlandske hjælpeorganisation Pôk

Clausen, Rune, historiker

Cold, C. M. T., guvernør

Commigs, A., medlem af Sportsklubben Holger Danske, dansk-vestinder

Cornelins, Victor, dansk-vestinder, udstillet dreng, skoleinspektør i Danmark

Coulter (måske Koulter), købmand, medlem af De vestindiske Øers Kolonialråd

Crowe, Cornelius, skrædder, dansk-vestinder

Daniel, dansk-vestinder

Damgaard, Holger, pressefotograf, Anna Mette Gjedde Olesens fætter

Degenkol, Henrika, diakonisse, dansk-vestinder

Egan , amerikansk gesandt

Egede, Hans, missionær

Egede, Gerhard, politiker, grønlænder

Eliassen, Elias, deltager i Den litterære Grønlandsekspedition, grønlænder

Ellesøe, dansk-vestinder

Eltrup, dansk-vestinder

Emma, diakonisse, dansk-vestinder

Emmely, beboer på plantagen Anguilla , dansk-vestinder

Eriksen, Ferdinand Frederik, gartner, Anna Mette Gjedde Olesens onkel

Ernst, Ole, skuespiller

Esbensen, fru, dansk-vestinder

Espersen, dansk-vestinder

Espersen, B., dansk-vestinder

Estrup, Konseilspræsident

Faber, Johannes Henrik, præst i Frederiksted, St. Croix, gift med Astrid Faber, dansk-vestinder

Fleischer, Louise, Malianuaq og Julie veninde, grønlænder

Fjeldsøe, K., lærer, St. Thomas, dansk-vestinder

Fleming, George B., plantageejer, medlem af De vestindiske Øers Kolonialråd, dansk-vestinder

Fleming, W., plantageejer , dansk-vestinder

Fly, Bertheline, gift med Mikkel Fly, forfatterens oldemor, grønlænder

Fly, Marie Louise Magdaline (Malianuaq), forfatterens mormor, (Anaro), gift med Frederik Lynge, grønlænder

Fly, Mikkel, fanger, forfatterens oldefar, grønlænder

Fly, Niels, fanger, Malianguaq Flys bror, grønlænder

Frederiksen, Sofie, født Olsen og i familie med Thulepræsten Jens Olsen, bosiddende i Washington D.C., grønlænder

Frederiksen, Svend, professor gift med Sofie

Frijs, greve, rigsdagsmand

Fuglede, dansk-vestinder

Gam, Michael, efterskoleforstander, skoledirektør, grønlandsminister

Gesner, fru, Anna Rübner-Petersens mor

Gideon, Sechmann Rosbachs søn

Gilberg, Aage, læge, Thule

Gill, medlem af Ejnars menighed, dansk-vestinder

Gjedde, fru, dansk-vestinder

Glob, dansk-vestinder

Godfredsen, Holger, redaktør

Goldbek, dansk-vestinder

Golden, A., købmand, Frederiksted, dansk-vestinder

Griffith, Maud Lillian (”Prik”), Anna og Olaf Rübner-Petersens plejebarn, dansk-vestinder

Gundel, Peter, tolk, grønlænder

Hagemann, G.A. , plantageejer , dansk-vestinder

Hald, Annegrethe, Ibsker, Bornholm

Hansen Andreas, præsteviet medhjælper i Fiskenæsset, grønlænder

Harsløv, Olaf, militærnægter i den grønlandske hjælpeorganisation Pôk

Hauge, Christen Nielsen, rigsdagsmand

Hedtoft, Hans, statsminister

Helga, Anna Mette Gjedde Olesens tante

Helweg-Larsen, Flemming (”Venne”), søn af Povl og Astrid Helweg-Larsen, dansk-vestinder

Helweg-Larsen, Kjeld, søn af Povl og Astrid Helweg-Larsen, dansk-vestinder

Helweg-Larsen, Lars Christian (onkel Tom), gift med Sophie Helweg-Larsen , guvernør, dansk-vestinder

Helweg-Larsen, Per, søn af Povl og Astrid Helweg-Larsen, dansk-vestinder

Helweg-Larsen, Povl, præst i Christiansted, gift med Astrid Helweg-Larsen, dansk-vestinder

Helweg-Larsen, Sophie, forfatter til bogen Sollyse minder, gift med guvernør L.C.Helweg-Larsen, dansk-vestinder

Hertling, Knud, grønlandsminister, grønlænder

Hiort-Lorenzen, F. P., embedsmand, dansk-vestinder

Hiort-Lorenzen, Ingeborg, gift med F. P. Hiort-Lorenzen, dansk-vestinder

Hvam, Jørgen, læge i Jacobshavn

Ingeborg, diakonissesøster, dansk-vestinder

Jackson, David Hamilton, arbejderleder, fagforeningsmand, skolelærer, redaktør, dansk-vestinder

Jackson, Fr. , urmager , organist i Kingshill kirke, dansk-vestinder

Jackson, Mrs., medlem af Ejnars menighed, dansk-vestinder

Jacobi, Ejlar, Ole Gjedde Olsens fætter

Jacobi, Else, Ole Gjedde Olsens kusine

Jacobi, Inger, Ole Gjedde Olsens kusine

Jacobsen, skolelærer, dansk-vestinder

Jacobsen, Herdis Riis, (Kirkegaard), dansk-vestinder

Jacobsen, Karsten, forfatterens virtuelle ven

Jens Peter, militærnægter i den grønlandske hjælpeorganisation Pôk

Jensen, K., spejderfører, gæst i Ibsker præstegård

Jespersen, førstepræst, Egedesmindedistriktet

Jespersen, prokurator, rigsdagsmand

Jessen, Franz v. , journalist

Jessen, fru, dansk-vestinder

Jessen, hr., sukkerfabrikken Bethlehem, dansk-vestinder

Jessen, Lauritz, kunstner, grønlænder

Johannes, Upernavik, grønlænder

Johansen, Einer G., gæst i Ibsker Præstegård

Johnsen, Knud, fagforeningsmand, Dansk Metal

Johansen, Lars Emil, politiker, grønlænder

Julie, diakonisse, dansk-vestinder

Jørgensen (muligvis samme person som Jørgensen fra Lions farm), dansk-vestinder

Jørgensen, forvalter, Lions farm, dansk-vestinder

Jørgensen, Edvard, bager, besætningsmedlem på Valkyrien

Kalmer, Poul Emil, landfysikus dr. med, medlem af Kolonialrådet, dansk-vestinder

Karen, konfirmand, datter af Louise Fleisher

Kastrup, Peter, præst på St. Thomas, dansk-vestinder

Kerr, fru, lærerinde, Diamond skole, dansk-vestinder

Kerr, hr., lærer, Diamond skole, dansk-vestinder

Keuder, dansk-vestinder

Kirkegaard, Herdis Riis, lærerinde, Frederiksted skole, gift med Jacobsen, dansk-vestinder

Kjeldsen, Charlotte, kvinden bag hjemmesiden www.studepranger.dk

Kjærbøl, Johannes, Grønlandsminister

Knudsen, Maren, diakonisse, asylet Frederiksted dansk-vestinder

Konow, Henri , kommandør, general admiral, guvernør, dansk-vestinder

Koulter, rombodsejer, dansk-vestinder

Kragh, Nikoline, diakonisse, dansk-vestinder

Krieger, kabinetsekretær

Kærn, Ejnar, stadsingeniør, landmåler, bygmester af Kingshill kirke, dansk-vestinder

Lachmann, Karl, direktør for sukkerfabrikken, dansk-vestinder

Lang, R., dansk-vestinder

Lannung, Hermod, FN diplomat

Larsen, Astrid, datter af Augostinus Lynge, grønlænder

Larsson, Carl, svensk maler

Larsen, Poul, ingeniør, medstifter af F. L. Schmidt & Co.

Laubjerg, Anders, brancheformand i Københavns Metal, forfatter til flere bøger om den københavnske arbejderkultur, bl.a. Den store bølge og Det største håb, forfatterens ægtefælle, far til Katrine og Kasper

Laubjerg, Avis, (Avis Marshall), forfatterens svigerinde

Laubjerg, Jan K., forfatterens nevø

Laubjerg, Kristian, forfatterens svoger

A. Lauridsen, gendarm, fotograf, dansk-vestinder

Lauridsen, Ulrich, barnebarn til A. Lauridsen

Lawaetz, Herman, sognepræst i Frederiksted, dansk-vestinder, (flere henvisninger kan godt være til et andet Lawaetz familiemedlem)

Leeves, Mrs, medlem af Ejnars menighed, dansk-vestinder

Levo, præst, dansk-vestindisk

Lidegård, Mads, præst, højskolemand, forfatter

Limpricht, Peter Carl, guvernør, dansk-vestinder

Lindgren, frk., dansk-vestinder

Louise, Kronprinsesse

Ludwigs, Christian, sekretær i Den grønlandske Kirkesag, biskop

Lund, Theodor Adler, skolelærer, Radikal politiker

Lunning, leder af St. Croix’ højere skole i Frederiksted, dansk-vestinder

Luther, Martin, Reformator

Lynge, Ado, politiker, telegrafist, forfatterens onkel, grønlænder

Lynge, Aqqaluk, politiker, medstifter af partiet Inuit Ataqatigiit, forfatterens fætter, grønlænder

Lynge, Augo (Augustinus), seminarielærer, politiker, Frederik Lynges halvfætter

Lynge, Christian, præst, forfatterens onkel, grønlænder

Lynge, Frederik Mikael Jakob, overkateket, kolonibestyrer, politiker, forfatterens morfar, gift med Malianuaq Fly, grønlænder

Lynge, Hans, Kunstner, forfatter, grønlænder

Lynge, Hans, telegrafist, politiker, forfatterens onkel, grønlænder

Lynge, Karl, fanger, forfatterens oldefar, grønlænder

Lynge, Mikael (Âkata), forfatterens onkel, grønlænder

Løvstrøm, Elias, organist, grønlænder

Madsen, Arne, bornholmer, præst i Kokkedal, kunstner, har lavet Ejnars Ex Libris

Malcolm, Anna Mette og Ejnars altmuligmand, dansk-vestinder

Maren, diakonissesøster, dansk-vestinder

Marie, prinsesse

Marie, søster, sygeplejerske for dr. Kalmar, dansk-vestinder

Mary, Ejnar og Anna Mettes tjenestepige, faster Grethes babysitter, dansk-vestinder

Matthæus, evangelist

Melcior, Moses, købmand, Frederiksted, dansk-vestinder

Messer, H., medlem af sportsklubben Holger Danske, dansk-vestinder

”Mettegro”, Mette Høj, forfatterens legekammerat

Mikkelsen, Ejnar, kaptajn, polarforsker

Miller, Glenn, jazzmusiker

Moltke, Harald, kunstmaler, deltager i Den litterære Grønlandsekspedition

Mottelson, Daniel, forfatterens medstuderende og medkollektivist

Motzfeldt, Jonathan, politiker, landsstyreformand, præst, grønlænder

Munch, P., forsvarsminister

Mylius-Erichsen, Ludvig, journalist, ekspeditionsleder

Nansen, Fritjof, nordmand

Nielsen, løjtnant, dansk-vestinder

Nielsen, forvalter på plantagen Lower Love, dansk-vestinder

Nielsen, sukkerfabrikken Bethlehem, dansk-vestinder

Nielsen, Adam, grønlænder

Nielsen, Frederik, chef for Grønlands Radiofoni, grønlænder

Nielsen, fru, dansk-vestinder

Nielsen, Hans, rigsdagsmand

Nielsen, Niels, stifter af vækkelsesbevægelsen ”Peqatigîngniat”, grønlænder

Nielsen, R. J., præsteviet medhjælper, Godthåb

Nordby, fru, dansk-vestinder

Nordby, hr., plantageejer Lower Love, dansk-vestinder

Nordlien, guvernør, dansk-vestinder

Nygaard, N. P. ,præst i Frederiksted, dansk-vestinder

Oldendow, Knud, direktør for Grønlandsstyrelsen

Olesen, Anna Mette Gjedde, præstekone, forfatterens farmor, gift med Ejnar Olsen, dansk-vestinder

Olesen, Anton Gjedde, ejer af tæppeforretning, Anna Mette Gjedde Olesens onkel

Olesen, Christen Gjedde, forvalter, landmand, forfatterens oldefar, gift med Juliane

Olesen, Juliane (født Eriksen), landbokone, forfatterens oldemor, gift med Christen Gjedde Olesen,

Olesen, Petronella Gjedde, Anna Mette Gjedde Olesens søster

Oliver, Benjamin E., kommunelærer, Frederiksted, dansk-vestinder

Olsen, Anna-Margrethe Gjedde, datter af Ejnar Olsen og Anna Mette, forfatterens faster Grethe, dansk-vestinder

Olsen, Anne-Marie Gjedde, mag.art., forfatterens søster

Olsen, Christiane, gift med Niels Peter, forfatterens tipoldemor

Olsen, Ejnar Vilhelm Kristian Theodor, pastor, forfatterens farfar, gift med Anna Mette Gjedde Olesen, dansk-vestinder

Olsen, Ernst, jurist, sagfører, Ejnars Olsens bror

Olsen, Gabriel, deltager i Den litterære Grønlandsekspedition, grønlænder

Olsen, Gustav, præst i Thule, grønlænder

Olsen, Jakob, Seminariet i Godthåb, spiller soldat i Fyrtøjet, grønlænder

Olsen, Jens, pastor, Thule, grønlænder

Olsen, Jens, politiker, grønlænder

Olsen, Julie Sara Amalie (født Lynge), sagsbehandler, forfatterens mor, grønlænder

Olsen, Lensa Gjedde, lektor, forfatter, mor til Katrine og Kasper, gift med Anders Laubjerg

Olsen, Marie, Ejnar Olsens søster

Olsen, Moses, politiker, grønlænder

Olsen, Niels Peter, grovsmed, forfatterens tipoldefar, gift med Christiane

Olsen, Peter, overlærer, digter, Knud Hertlings fader

Olsen, Preben Lynge, forfatterens bror

Olsen, Sofie (Adoptivbarn, født Kraft), forfatterens oldemor, gift med V. C. Olsen

Olsen, Vilhelm Christian, overintendant, forfatterens oldefar, gift med Sofie Kraft,

Olsen, Vilhelm Olaf Gjedde (Ole), civilingeniør, forfatterens far, gift med Julie

Olsen, William, jurist, direktør, Ejnar Olsens bror

Ostermann, H., præst, Jacobshavn

Otto (muligvis Espersen), dansk-vestinder

Parry, William, ekspeditionsleder

Pauli (Paulus), apostel

Peary, ekspeditionsleder

Pedersen, Henning D., forfatterens onkel, gift med Kathrine Pedersen

Pedersen, Kathrine (født Lynge), forfatterens moster, gift med Henning D. Pedersen, grønlænder

Peter, bekendt til Peter Gundel og Jørgen Hvam

Petersen, provst, gift med fru Petersen, dansk-vestinder

Petersen, sukkerfabrikken Bethlehem, dansk-vestinder

Petersen, Holger, grosserer, stifter af Plantageselskabet

Petersen, Kim, militærnægter i den grønlandske hjælpeorganisation Pôk

Porsild, Morten, botaniker, Arktisk Station i Godhavn, medlem af Det nordgrønlandske Landsråd

Poulsen, dansk-vestinder

Pretto, købmand, dansk-vestinder

Qvistgård, Morten, forfatterens tip-tip-tip-tipoldefar

Qvistgård, Petronella, ejer af Jungetgård, Viborg Amt

Raben, S. P., gårdejer, medlem af Det danske Landsting

Rasmussen, Jens Peter, forpagtersøn, Ibs kirke, fjerkræsavler, Ole Gjedde Olsens legekammerat

Rasmussen, Jesper Worre, journalist

Rasmussen, Kirsten, forpagterdatter, Ibs kirke, cheføkonoma, Kommunehospitalet, Ole Gjedde Olsens legekammerat

Rasmussen, Knud, polarforsker

Ravnild, Otto, keramiker, forlovet med Anna Margrethe Gjedde Olsen

Rasmussen, P., skomager

Regina, Malianguaq Flys veninde

Reinbach, Ellen Gjedde, datter af Ejnar Olsen og Anna Mette, forfatterens faster Ellen

Rink, H.J, inspektør og videnskabsmand i Grønland

Roberts, G., medlem af Sportsklubben Holger Danske, dansk-vestinder

Robinson, medlem af Ejnars menighed, dansk-vestinder

Roosewelt, Theodore, amerikansk præsident

Rosbach, Sechmann, præst i Thule, grønlænder

Rosendahl, Philip, nordgrønlandsk landsfoged

Rosing, Christian, førstepræst i Angmassalik, grønlænder

Rosing, Otto, overkateket

Ross, John, skotte

Rothe, frk., dansk-vestinder

Rübner-Petersen, Anna (Aje), Anna Mette Gjedde Olesens kusine, gift med skoledirektør Olaf Rübner-Petersen, dansk-vestinder

Rübner-Petersen, Jørn, i familie med Anna Rübner-Petersen

Rübner-Petersen, Olaf, skoledirektør på De vestindiske Øer, Anna Mette Gjedde Olesens ”adoptivfar”, gift med Anna (Aje) Gesner, dansk-vestinder

Sandgreen, Otto, præst, grønlænder

Sara, familiemedlem til Astrid Helweg-Larsen

Schack, overretsassessor

Schack, F. Brockenhuus, greve

Schaffalitzsky de Muckadell , Olga, baronesse, foreningen af De Kvindelige Missionsarbejdere

Scavenius, minister

Schmiegelow, H. O., direktør for Plantageselskabet, arbejdsgiverepræsentant for Plantageejerne, dansk-vestinder

Scholten, Peter von, generalguvernør, dansk-vestinder

Schultz-Lorentzen, C.W., provst, seminarieforstander i Godthåb

Seeberg, dansk-vestinder

Seelow, løjtnant, dansk-vestinder

Segelcke, postmester, dansk-vestinder

Simon, Ituvsâlik, Upernavikdistriktet, grønlænder

Simonsen, Edgar, Qullissat, nordmand

Sivertsen, frk., børneplejestationen, Frederiksted, dansk-vestinder

Skúoy, Katrin Hammer úr, lektor, forfatterens kollega

”Spark”, Erhard Reinbach, gift med Ellen Gjedde Reinbach, forfatterens onkel

Sorkrark, Thule, grønlænder

St. Francis (af Assisi)

Stakemann, prokurator, medlem af De vestindiske Øers Kolonialråd, dansk-vestinder

Stauning, Thorvald, statsminister

Storch, Mathias, præst, medlem af det nordgrønlandske landsråd, forfatter, grønlænder

Stowes, Beecher, forfatter til bogen ”Onkel Toms hytte”

Svendsen, Torben, militærnægter i den grønlandske hjælpeorganisation Pôk

Sørensen, C. J. G. , La Grange plantage, forhandler fra arbejdsgiverside, dansk-vestinder

Teglbjærg, Kirsten, eskimolog

Thalbitzer, William, sprogprofessor

Thanøe, dansk-vestinder

Thomsen, Annie, diakonisse, dansk-vestinder

Thomsen, Richard, præst i Frederiksted, dansk-vestinder

Thornberg, P. Wilhelm, plantageejer, Ejnar Olsens og Anna Mettes nabo, dansk-vestinder

Thornberg, Agnes, plantageejer, Ejnar Olsens og Anna Mettes nabo, dansk-vestinder

Thrige, dansk-vestinder

Thygeson, Thyge de, klitinspektør, godsejer, medlem af Det danske Landsting

Tone Utoqqaq (gamle Tone), Tone Barker forfatterens legekammerat

Vig, Bente, dr. Kalmers oldebarn

Voigt, frk. (”Fut”), menighedssygeplejerske, St. Croix, Astrid Helweg-Larsens veninde, dansk-vestinder

Washington, Booker T., amerikansk, skolemand, leder af The Tuskegee Institute i Alabama

Watson, Canon, præst, dansk-vestinder

Watson, fru, dansk-vestinder

Westergaard, N. N., sognepræst i Frederiksted, dansk-vestinder

Westpedahl, medlem af Ejnars menighed, dansk-vestinder

Wilkens, professor, rigsdagsmand

Williams, Mrs. (Lady), medlem af Ejnars menighed, dansk-vestinder

Willy, dansk-vestinder

Wilson, kirketjener, Anna Mette og Ejnars Olsens hjælper, dansk-vestinder

Wittusen, Valdemar, læge, Frederiksted, dansk-vestinder

Wright, Louise (Lovitte), søster til Sophie Helweg-Larsen

Zahle, Konseilspræsident

Zahrtmann, Sophie, leder af Diakonissestiftelsen i Danmark

Zinzendorf, greve, stifter af Hernnhutterbevægelsen

Tilbage til top